სავარჯიშო ჰანტელი 0,5 კგ
10
სავარჯიშო ჰანტელი 1 კგ
20
სავარჯიშო ჰანტელი 2 კგ
40
სავარჯიშო ჰანტელი 2,5 კგ
50
სავარჯიშო ჰანტელი 3 კგ
60